פרויקטים
55 דקות
מיתוג אירוע השקה לקו המהיר תל אביב-באר שבע לרכבת ישראל - 55 דקות בלבד לכל כיוון - עיצוב ביתני הפעלה חוויתיים, פוסטרמדיה, מוביילים, ואמצעי נראות נוספים - עבור טרגט מרקט
עיצוב אמצעי נראות בתחגות הרכבת
עיצוב פוסטרים בתחגות הרכבת
עיצוב פוסטרים בתחגות הרכבת