פרויקטים
מיתוג מאלטי
מיתוג מלא למשקה המשפחתי - בירה מאלט שחורה ללא אלכוהול מבית החברה המרכזית למשקאות. עבודת העיצוב שילבה בין שדה שעורה מאוייר לשמיים בהם מצויי ״כתר״ של קרני שמש.
עיצוב לוגו, תוית ובקבוק לבירה שחורה מאלטי ודיאט מאלטי
עיצוב לוגו, תוית ובקבוק אישי ומשפחתי לבירה שחורה מאלטי ודיאט מאלטי
עיצוב מארזי שישייה לבקבוקי 330מ״ל מאלטי ודיאט מאלטי
עיצוב תעשייתי וגרםי לאמצעי נראות לפלאפליות המגישות בירה שחורה מאלטי
עיצוב מודעות מאלטי לעיתונים ומגזינים שונים