פרויקטים
מצוינות בשירות
טקס הענקת פרסי שירות של רכבת ישראל