פרויקטים
עיצוב כריכות לספרים
עיצוב כריכות לספרים להוצאת מודן - עבור סטודיו בילט
עיצוב כריכה לספר להוצאת מודן
עיצוב כריכה לספר להוצאת מודן
עיצוב כריכה לספר להוצאת מודן
עיצוב כריכה לספר להוצאת מודן
עיצוב כריכה לספר להוצאת מודן