פרויקטים
Paragon Group
עיצוב לוגו ושפה גרפית לקבוצת פארגון וחברות הקבוצה, ניירת, אתר ועוד - עבור סטודיו בילט
עיצוב לוגו לקבוצת פארגון
עיצוב האתר לקבוצת פארגון
עיצוב האתר לקבוצת פארגון
עיצוב האתר לקבוצת פארגון
עיצוב שילוט לקבוצת פארגון