פרויקטים
Bet Am Shalom logo
עיצוב לוגו Bet Am Shalom - בית כנסת רקונסטרוקטיבי בניו יורק
עיצוב לוגו Bet Am Shalom